Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, zwane dalej „RODO” ) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PM Ecology Sp. z o.o., ul. Kielnieńska 136, 80-299 Gdańsk, KRS: 0000427907,  NIP: 5862278374, REGON: 221714694.

Inspektorem danych osobowych jest: Piotr Wlazło (email: piotr.wlazlo@pmecology.com).

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem ul. Kielnieńska 136, 80-299 Gdańsk
 • pod adresem e-mail: rodo@pmecology.com
 • pod numerem telefonu: +48 (58) 500 80 07

Cele przetwarzania – Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza,
 • analiza ruchu na stronie WWW oraz dopasowanie funkcjonalności strony do ustawień użytkowania (język, logowanie użytkownika);
 • prowadzenie profilu użytkownika za pomocą strony WWW,
 • realizacja złożonych zamówień,
 • wysyłka newslettera;
 • obsługa zgłoszeń reklamacyjnych,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • współpracy z Państwem w zakresie świadczenia usług/ sprzedaży produktów/ realizacji zamówień i umów,
 • prowadzenia działań marketingowych m.in. marketing analityczny, marketing produktowy, marketing B2B , public relations oraz event marketing podejmowany przez PM Ecology Sp. z o.o.,
 • optymalizacja działalności PM Ecology Sp. z o.o. przez wykonywanie analiz rynkowych pod kątem sprzedażowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • udzielona zgoda (art.6 1 lit. a RODO),
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych okres przechowywania Państwa danych osobowych, nie będzie dłuższy niż trzy lata od momentu zakończenia współpracy, jednak jest on uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora danych osobowych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okres przez jaki świadczone będą usługi dla Państwa,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych,
 • okres na jaki została udzielona zgoda przez Państwa.

Podanie danych osobowych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach musi być konieczne, m.in. w następujących przypadkach:

 • zawierania umów z Administratorem danych osobowych – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia w/w umów – w takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
 • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych, tj. kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. dla celów podatkowych  lub w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) – w przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
 • korzystania z serwisu m.in. logowanie do konta użytkownika, zadawania pytania formularzem kontaktowy umieszczony na stronie,

Metoda ochrony danych osobowych przez Administratora

Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Wykorzystywane metody ochrony danych osobowych:

 • w celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa,
 • regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Odbiorca danych

Administrator danych osobowych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie funkcjonowania i realizacji swoich działań gospodarczych – Państwa dane mogą być przekazywane tym podmiotom tj.:

 • dostawcom usług hostingowych,
 • operatorom systemu płatności,
 • firmom transportowym/zapewniającym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych,
 • firmom, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe/ prawne/ ubezpieczeniowe,
 • organom publicznym.

Prawa osób, których dane są przetwarzane – informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych w celu sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu do Administratora danych osobowych wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

Zautomatyzowanie podejmowania decyzjimogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 

POLITYKA COOKIES

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniach Użytkownika podczas wizyty w serwisie https://www.pmecology.com/ jest PM Ecology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kielnieńskiej 136.

Informacja o plikach cookies:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe , które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywanie ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • realizacji celów określonych w części „marketingowe pliki cookies”.

Niezbędne pliki cookies:

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą  w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Marketingowe pliki cookies:

Marketingowe pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe w celu wyświetlania reklam i treści, które zostaną dopasowane do ich profilu.

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamować Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator r wykorzystuje również narzędzia piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, możne zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkowania może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystania ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ