MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ

Wysoki poziom rozwoju technologii komputerowych oraz coraz doskonalsze urządzenia pomiarowe pozwalają na szersze zastosowanie monitoringu bezpośrednio na sieci kanalizacji grawitacyjnej. Dane z monitoringu są wykorzystywane do zdalnego nadzoru nad siecią przesyłową i rozproszonymi obiektami technologicznymi. Ogranicza to nie tylko koszty, ale również zwiększa skuteczność i komfort obsługi.

PM ECOLOGY oferuje kompleksowy zestaw urządzeń do monitoringu zarówno parametrów ilościowych, jak i jakościowych bezpośrednio na sieci kanalizacji grawitacyjnej. Dzięki szeroko rozwiniętemu systemowi transmisji danych GSM i bateryjnemu zasilaniu, nawet wyjątkowo rozproszona infrastruktura może być w pełni opomiarowana w  krótkim czasie, bez ograniczeń i dodatkowych kosztów związanych z doprowadzeniem zasilania do punktu pomiarowego.

POMIAR POZIOMU NA SIECI KANALIZACJI

Pomiar poziomu ścieków w kanałach grawitacyjnych to podstawowy parametr informujący o kondycji sieci przesyłowej. Przede wszystkim umożliwia określenie maksymalnego wypełnienia kanału podczas normalnej pracy. Pozwala to poznać parametry hydrauliczne sieci i oszacować możliwości przyłączeniowe w danym rejonie, jak również zaplanować z wyprzedzeniem modernizację w przypadku rozbudowy osiedla, lub powstania nowego zakładu przemysłowego.

Pomiar poziomu ścieków bezpośrednio na sieci kanalizacji umożliwia również szybkie wykrywanie awarii, zatkania, przepełnienia, czy powstania osadu. Pomiar i monitoring online generuje automatyczne alerty o przekroczeniach, oraz umożliwia natychmiastową reakcję i ograniczenie potencjalnych szkód.

Stacja pomiarowa Aqua Logger RDR COMPACT jest urządzeniem dedykowanym do pomiaru poziomu ścieków w  wyjątkowo trudnych warunkach takich jak studzienki kanalizacyjne czy przepompownie ścieków.

Rejestrator i modem GSM stacji zostały zintegrowane razem z pakietem baterii litowych w kompaktowej, bardzo mocnej obudowie o stopniu ochrony IP68. Czas działania urządzenia na zintegrowanym w obudowie pakiecie baterii litowych dla typowych interwałów pomiaru i przesyłania danych przekracza 5 lat. 

POMIAR PRZEPŁYWU NA SIECI KANALIZACJI

Pomiar przepływu ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych nie w pełni wypełnionych to zaawansowany parametr pozwalający poznać dokładną charakterystykę pracy całej sieci. Precyzyjny pomiar ilości napływających ścieków pomaga również z wyprzedzeniem sterować pracą zastawek i oczyszczalni ścieków. Ponadto dokładny przepływomierz ścieków umożliwia rzeczywiste opomiarowanie dużych emitentów jak również dopływy ścieków z innych gmin.

Stacja Aqua Logger FLOW to przepływomierz ścieków dedykowany do pomiaru objętościowego natężenia przepływu ścieku lub wody. Do tego celu wykorzystywane są dwie sondy radarowe. Pierwsza z nich służy do pomiaru poziomu napełnienia, a druga do pomiaru prędkości z jaką porusza się medium. Zmierzone wartości prędkości przepływu oraz poziomu zwierciadła wody, przy uwzględnieniu rzeczywistego kształtu kanału, umożliwiają obliczenie objętościowego natężenia przepływu ścieków. Pomiar wykonywany jest metodą bezkontaktową, dzięki czemu instalacja przebiega w sposób prosty i nie jest wymagane montowanie jakichkolwiek elementów od strony wody lub ścieków. 

Przepływomierz ścieków jest wyposażony w zewnętrzny Rejestrator Danych firmy PM Ecology. Dane pomiarowe z czujników podłączonych do rejestratora przesyłane są za pomocą sieci GSM i mogą być odczytane online w dedykowanej aplikacji WWW lub przesłane bezpośrednio do systemu SCADA za pomocą serwera OPC.

POMIAR SIARKOWODORU

Siarkowodór w sieci kanalizacyjnej powstaje podczas zagniwania ścieków. Do procesu tego dochodzi najczęściej w rurociągach ciśnieniowych pomiędzy przepompownią a studnią rozprężną, gdzie ilość tlenu do utrzymania warunków aerobowych jest niewystarczająca. W skutek tego dochodzi do rozwoju bakterii beztlenowych, które produkują związki siarki.

Wysoki poziom siarkowodoru powoduje uciążliwy zapach, stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, oraz prowadzi do korozji betonu w kolektorach i studniach. Dzięki bateryjnym czujnikom H2S umieszczonym bezpośrednio na sieci możliwa jest poprawa bilansu tlenowego ścieków, oraz  sprawdzenie, czy środki neutralizujące są dozowane w odpowiedniej ilości. Umożliwia również egzekwowanie dodatkowych opłat za przesył zagniłych ścieków.

Stacja pomiarowa Aqua Logger H2S to dedykowany czujnik siarkowodoru do pomiaru stężenia bezpośrednio na sieci kanalizacji sanitarnej. Czujnik H2S znajduje zastosowanie w takich miejscach jak studnie, komory, kanały sanitarne oraz oczyszczalnie i przepompownie ścieków. Do wykonywania pomiarów wykorzystywany jest czujnik elektrochemiczny służący do oznaczania stężenia gazu w zakresie od 0 do 1500 ppm. Sensor został umieszczony w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej gatunku 316L.

Stacja posiada rejestrator wyposażony w modem GSM do przesyłania danych pomiarowych. Urządzenie jest energooszczędne, co umożliwia jego zasilanie za pomocą baterii. Czas działania urządzenia zasilanego z akumulatora o pojemności 55Ah dla typowych częstotliwości pomiaru i przesyłania danych wynosi od 9 do 32 miesięcy. 

POMIAR PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

Zróżnicowanie emitentów ścieków przemysłowych, nieregularność emisji, oraz nieprzestrzeganie przez nich ustalonych norm powoduje duże wyzwania dla właściwej pracy oczyszczalni ścieków. W takich przypadkach pomocny jest bezpośredni pomiar parametrów jakościowych ścieków przemysłowych z bieżącym dostępem do danych pomiarowych.

Główne korzyści z monitoringu parametrów jakościowych ścieków to:

 • Uzyskujesz informacje na temat zrzutów: wiesz, jaka jest ich zawartość, czy ściek jest jednorodny i czy zrzuty są stałe w czasie.
 • Możesz prowadzić monitoring ciągły: wiesz o każdej, nawet najmniejszej zmianie parametrów ścieków w dowolnym momencie w ciągu doby. Nie musisz opierać się wyłącznie na jakości pobranej próbki.
 • Dowiadujesz się, kiedy dokładnie pobrać próbkę do analizy: w jakich porach, w które dni i przy jakiej pogodzie – by mogła posłużyć jako dowód, np. w celu egzekwowania norm czy wymierzania kar.
 • Możesz podjąć odpowiednie działania zaradcze: analiza pomaga Ci uzyskać informacje o występujących problemach oraz o tym, co je powoduje.

Aparatura kontrolno-pomiarowa jest dedykowana do pomiarów jakości ścieków surowych. Stacja pomiarowa składa się z rejestratora danych, układu zasilania oraz wybranych czujników pomiarowych umożliwiających pomiar przewodności elektrycznej, odczynu pH, potencjału redoks, stężenia siarkowodoru oraz temperatury ścieków i atmosfery. Automatyczny monitoring z systemem alertów pozwala m.in. na wykrycie zrzutu substancji toksycznych, zanim dotrą do czyszczalni ścieków. 

Armatura instalacyjna sond wykonana została ze stali nierdzewnej o gatunku 316L. Specjalny kształt armatury zapewnia pełną ochronę przed zniszczeniem sond przez substancje i zanieczyszczenia stałe znajdujące się w ściekach, oraz minimalizuje ryzyko zaczepienia się zanieczyszczeń stałych na sondach i armaturze.

KAMPANIE POMIAROWE

W kluczowych punktach na sieci montujemy bezkontaktowe, bateryjne przepływomierze radarowe. Ich wskazania uzupełniają dane z deszczomierza, który instalujemy w miejscu reprezentatywnym dla większego obszaru. Każde urządzenie wyposażone jest w rejestrator PM Ecology , który za pomocą modemu GSM/GPRS transmituje dane do systemu. 

Stacje pomiarowe PM Ecology nie potrzebują zasilania stałego. Dzięki temu można je zamontować w dowolnym kanale czy studni. Z łatwością można je też przenieść i sprawdzić obciążenie sieci na innym odcinku.

Dzięki kampanii pomiarowej:

 • zgromadzisz dane na potrzeby modelowania sieci i jej kalibracji 
 • wyznaczysz dobową charakterystykę sieci 
 • określisz rzeczywistą przepustowość strategicznych elementów sieci 
 • zlokalizujesz przeciążone studnie i kanały oraz dowiesz się o wylaniach ścieków 
 • decyzje o optymalizacji infrastruktury opierasz na rzeczywistych wskazaniach 

Zadaj pytanie
ekspertowi

Masz wyzwania związane z pomiarami środowiskowymi lub adaptacją do zmian klimatu? Chciałbyś opomiarować sieć wodociągową lub kanalizacji ale nie wiesz od czego zacząć? Znalazłeś interesujące rozwiązanie lub produkt na naszej stronie i chciałbyś dopytać o szczegóły?

Jeśli tak to zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego wraz z podaniem tematu rozmowy. Nasz ekspert skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Wypełnij formularz

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
  AKCEPTUJĘ