MONITORING WÓD OPADOWYCH

W większości miast w Polsce zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej w krytycznych momentach opiera się na wyczuciu.

  • Sieci sprzed kilkudziesięciu lat projektowane były pod mniej gęstą zabudowę i bardziej stabilne warunki pogodowe.
  • Do niedawna nie było możliwości sprawdzenia, co dzieje się w zamkniętym kanale lub w trudno dostępnym odcinku potoku.

To, co wystarczało jeszcze dekadę temu, dziś może zagrażać bezpieczeństwu powodziowemu miasta. Zwłaszcza podczas gwałtownych ulew, które coraz częściej występują w naszej części Europy.

Zastosowanie monitoringu opadu, oraz poziomu i przepływu na sieci wód opadowych pozwala poznać dokładną charakterystykę pracy sieci, oraz zidentyfikować problematyczne miejsca. Dodatkowo w sytuacji kryzysowej stanowi perfekcyjne narzędzi do analizy sytuacji i bieżącego zarządzania pracą ekip interwencyjnych w terenie.

POMIAR POZIOMU

Pomiar poziomu wód opadowych w rzekach, zbiornikach i kanałach zamkniętych to podstawowy parametr informujący o zagrożeniu wystąpienia wód z koryta i w konsekwencji zalanie terenów, na których normalnie woda nie występuje.

Funkcje tą idealnie spełniają stacje hydrologiczne Aqua Logger produkowane przez PM Ecology. Ich wyjątkowa energooszczędność, do tej pory niespotykana w tego typu urządzeniach, pozwala na znacznie dłuższy czas działania w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Stacje stanowią ciekawą alternatywę przy aplikacjach gdzie stosowane są systemy pomiarowe zasilane z sieci energetycznej lub dużego panelu PV. Koszty instalacji oraz utrzymania stacji Aqua Logger są istotnie niższe, a procedury związane z instalacją dużo prostsze.

W zależności od wybranej częstotliwości pomiaru i wysyłki danych, stacje Aqua Logger mogą działać na jednym zestawie baterii do 10 lat. Dane pomiarowe dostępne są w dedykowanym systemie informatycznym, który umożliwia zdalną konfigurację stacji, w tym ustawianie interwałów pomiarowych i alarmów SMS.

POMIAR PRZEPŁYWU

Pomiar przepływu w kanałach otwartych i zamkniętych nie w pełni wypełnionych to zaawansowany parametr pozwalający poznać dokładną charakterystykę pracy całej sieci. Pomaga nie tylko zidentyfikować tzw. wąskie gardła sieci, ale również na bieżąco identyfikować i wykrywać nieprawidłowości takie jak zapchanie sieci, czy nielegalne zrzuty.

Stacja Aqua Logger FLOW jest dedykowana do pomiaru objętościowego natężenia przepływu ścieku lub wody. Do tego celu wykorzystywane są dwie sondy radarowe. Pierwsza z nich służy do pomiaru poziomu napełnienia, a druga do pomiaru prędkości z jaką porusza się medium. Zmierzone wartości prędkości przepływu oraz poziomu zwierciadła wody, przy uwzględnieniu rzeczywistego kształtu kanału, umożliwiają obliczenie objętościowego natężenia przepływu wody. Pomiar wykonywany jest metodą bezkontaktową, dzięki czemu instalacja przebiega w sposób prosty i nie jest wymagane montowanie jakichkolwiek elementów od strony wody lub ścieków. 

System pomiarowy jest wyposażony w zewnętrzny Rejestrator Danych firmy PM Ecology. Dane pomiarowe z czujników podłączonych do rejestratora przesyłane są za pomocą sieci GSM i mogą być odczytane online w dedykowanej aplikacji WWW lub przesłane bezpośrednio na serwer klienta.

POMIAR OPADU

Pomiar deszczu służy do określania ilości opadu, jaka jest wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej. Obecne opady nawalne są bardzo zróżnicowane terytorialnie. W jednej części miasta może nic nie padać, w tym samym czasie w innej lokalizacji może wystąpić powódź. Na podstawie doświadczeń z modelowania sieci zaleca się, aby dany deszczomierz nie reprezentował większego obszaru niż teren o promieniu 3km. 

Monitoring ilości opadów atmosferycznych dodatkowo pozwala stworzyć zintegrowany system wczesnego ostrzegania przed nagłym wzrostem poziomu wód, a co za tym idzie podtopieniami lub powodzią. System może być wykorzystany na etapie planowania działań zaradczych w celu minimalizacji szkód w mieniu i infrastrukturze w przypadku wystąpienia opadów nawalnych i powodzi. 

1 stycznia 2018 roku powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odpowiada za monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w kraju. Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne wprowadzane są opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. W związku z powyższym, posiadanie własnego deszczomierza umożliwia pomiar rzeczywistej ilości opadu oraz kontrolę nad rozliczeniami. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Nowoczesna aplikacja do bieżącej analizy danych pomiarowych to niezbędny element każdego systemu monitoringu. System PM Ecology pozwala nie tylko odczytywać bieżące dane z urządzeń, ale również analizować dane historyczne i dokonywać porównań, oraz zależności pomiędzy punktami pomiarowymi. Ponadto odpowiednie moduły alarmowe i raporty online wspierają pracę ekip w terenie oraz zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy.

Stacje hydrologiczne Aqua Logger wysyłają dane za pomocą transmisji GSM z częstotliwością wybraną przez użytkownika. Częstotliwość ta może być automatycznie zwiększana, gdy mierzony poziom przekroczy odpowiednią wartość.

Wszystkie dane pomiarowe są przechowywane na serwerze PM Ecology i są dostępne za pomocą przeglądarki internetowej zarówno z komputera jak i smartfona. System informatyczny prezentuje parametry na wielofunkcyjnych wykresach i mapach oraz zapewnia dostęp do wszystkich danych historycznych. Istnieje również możliwość wysyłki danych bezpośrednio na serwer klienta lub do systemu SCADA za pomocą serwera OPC.

KAMPANIE POMIAROWE

Kompleksowe systemy monitoringu deszczu, poziomu i przepływu powierzchniowych wód opadowych, wraz z systemami alarmowania i zarządzania kryzysowego online.

Zadaj pytanie
ekspertowi

Masz wyzwania związane z pomiarami środowiskowymi lub adaptacją do zmian klimatu? Chciałbyś opomiarować sieć wodociągową lub kanalizacji ale nie wiesz od czego zacząć? Znalazłeś interesujące rozwiązanie lub produkt na naszej stronie i chciałbyś dopytać o szczegóły?

Jeśli tak to zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego wraz z podaniem tematu rozmowy. Nasz ekspert skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

    Wypełnij formularz

    Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
    AKCEPTUJĘ