Działania Badawczo – Rozwojowe 2023

Tytuł projektu:

PM Ecology sp. zo.o. w ramach konsorcjum z Politechniką Gdańską (Lider konsorcjum), Politechniką Łódzką, oraz Akademią Górniczo-Hutniczą realizuje projekt dofinansowany z Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi  śródlądowej” pod tytułem: „Zintegrowany system inteligentnego monitoringu ograniczający migracje związków pochodzenia antropogenicznego w systemach retencjonowania wód opadowych – MoreLogg.”.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które docelowo pozwolą na opracowanie, wykonanie i wdrożenie modułowego, zintegrowanego systemu MoreLogg do monitoringu zanieczyszczeń antropogenicznych w szeroko pojętej gospodarce wodnej. W ramach prac zostaną zaprojektowane i wykonane czujniki pomiarowe do analizy jakościowej i ilościowej związków z grupy pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz bioczujniki do wykrywania skażenia wody (wykrywanie bakterii E. Coli oraz neurotoksyn generowanych przez cyjanobakterie). Czujniki zostaną złożone w modułowy, energooszczędny zestaw pomiarowy, z zasilaniem bateryjnym oraz zasilaniem z odnawialnych źródeł Energi (OZE) sprzężony z systemem on-line do zbierania i analizy danych w czasie rzeczywistym. Rezultatem projektu będzie ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z zasobów wód opadowych, możliwość lepszego wykorzystania wód retencjonowanych, zrównoważona gospodarka wodna w miastach, oraz predykcja zagrożeń i katastrof w środowisku wodnym wynikających ze zmian klimatu.

Powstały produkt – system MoreLogg oferowany będzie do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i gmin zarządzających siecią kanalizacji deszczowej oraz Instytucjom Państwowym odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 12 191 345,00 zł w tym dofinansowanie ze środków publicznych udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 10 870 265,50 zł.

Pomorskie Logo

Tytuł projektu:
Promocja produktów firmy na rynkach zagranicznych przez udział w targach Meteorological Technology World Expo 2023. Projekt nr UDG-PBE.07.2023/046.

Cel Projektu:
Projekt ma na celu wsparcie promocji produktów spółki na rynkach zagranicznych, oraz pozyskanie nowych dystrybutorów. W ramach projektu spółka PM Ecology weźmie udział w targach Meteorological Technology World Expo 2023 w Genewie w roli wystawcy.

Budżet Projektu:
Projekt jest dofinansowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 114 120,64 zł w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 56 514,24 zł.

Działania eksportowe 2022

Pomorskie Logo

Tytuł projektu:
Promocja produktów firmy na rynkach zagranicznych przez udział w targach World Meteorological Expo 2022.

Cel Projektu:
Projekt ma na celu wsparcie promocji produktów spółki na rynkach zagranicznych, oraz pozyskanie nowych dystrybutorów. W ramach projektu spółka PM Ecology weźmie udział w targach World Meteorological Expo 2022 w Paryżu w roli wystawcy.

Budżet Projektu:
Projekt jest dofinansowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.  Wartość całkowita projektu wynosi 85 026,66 zł w tym dofinansowanie 42 513,33 zł.

Działania eksportowe 2023

Tytuł projektu:
Opracowanie kompaktowej stacji monitoringu jakości powietrza wykorzystującej matrycę czujników z możliwością integracji stacji w ramach rozproszonej sieci, z centralnym systemem akwizycji i prezentacji danych z dostępem online, oraz z możliwością wyznaczania w czasie rzeczywistym obszarowej mapy zanieczyszczeń powietrza.

Cel Projektu:
Projekt ma na celu wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które docelowo pozwolą nam rozpocząć produkcję kompleksowego systemu monitoring jakości powietrza, oraz umożliwią generowanie obszarowej mapy zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym. Mapa i szczegółowe dane ze stacji pomiarowych będą dostępne online.

Budżet Projektu:
Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu wynosi 5 116 826,77zł zł w tym dofinansowanie 3 685 236,72 zł.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ