Warunki lokalizacyjne deszczomierzy w zależności od klasy terenu

 

Deszczomierz to precyzyjny przyrząd służący do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i określonym polu powierzchni, oraz układu pomiarowego. Ze względu na sposób działania układu pomiarowego wyróżniamy deszczomierze manualne (tzw. Hellmanna), korytkowe, korytkowo-wagowe, wagowe i optyczne.

Opadom deszczu bardzo często towarzyszy wiatr, który powoduje że deszcz opada na ziemię pod kątem. Warunki lokalizacyjne mogą więc znacząco wpływać na wyniki prowadzonych pomiarów, a występujące wysokie przeszkody  blokować dostęp opadu do deszczomierz. Uwarunkowania terenu powinny być dokładnie przeanalizowane, aby uniknąć ich wpływu na  dokładność wyników pomiarów. W związku z tym stworzono klasyfikację, która pomoże określić charakterystykę danego obszaru i wpływ otaczającego środowiska.

Lokalizacja urządzeń do pomiaru wielkości opadu atmosferycznego powinna zostać ustalona zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Meteorologicznej (wytyczne WMO-No. 8):

  • instalacja na powierzchni ziemi w miejscach o dobrej ekspozycji tzn.bez przeszkód przechwytujących opad atmosferycznych np. budynki, drzewa,
  • brak powierzchni twardych w pobliżu deszczomierza, mogących powodować zjawisko rozbryzgu,
  • unikanie miejskiej warstwy dachowej powodującej powstawanie pól wiatru przenoszących opad atmosferyczny,
  • unikanie obiektów powodujących turbulencje powietrza wokół deszczomierza.
Idealne warunki do instalacji to takie, w których sprzęt jest ustawiony w obszarze równomiernie otoczonym przeszkodami o stałej wysokości. Przeszkody uznaje się za stałej wysokość, jeżeli stosunek między najwyższą a najniższą wysokością jest mniejszy niż 2. Odniesieniem do wysokości przeszkód jest wysokość posadowienia deszczomierza.Wysokość przeszkody określa się jako odległość od górnej krawędzi deszczomierza do czubka przeszkody.
Lokalizacja deszczomierza

Zgodnie z wytycznymi WMO (ang. World Meteorological Organization) wprowadzono pojęcie klas(od 1 do 5), determinujących reprezentatywność danych lokalizacji. W podziale tym klasa 1 odpowiada najlepszym warunkom, kiedy to lokalizacja może zostać uznana za referencyjną. Z punkty widzenia meteorologii i klimatologii położenie przyrządu spełniające wymagania klasy 1 jest najbardziej optymalne. Natomiast w przypadku klasy 5 okoliczne przeszkody tworzą warunki niewłaściwe dla prowadzenia pomiarów reprezentatywnych dla większych obszarów i w takiej lokalizacji powinno się unikać posadowienia deszczomierzy. Im niższa klasa terenu, tym dane pomiarowe będą reprezentatywne dla większego obszaru. 

W poniższej tabeli przedstawiono szacowaną niepewność wynikającą z lokalizacji instalacji deszczomierza w poszczególnych klasach terenu:

Szczegółowe informacje dotyczące klas terenu, oraz sposób ich wyznaczania znajdują się w załączniku poniżej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ