Stacja do pomiaru parametrów fizykochemicznych ścieków

Aparatura kontrolno-pomiarowa jest dedykowana do pomiarów jakości ścieków surowych. Stacja pomiarowa składa się z rejestratora danych, układu zasilania oraz wybranych czujników pomiarowych umożliwiających pomiar: 

  • potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (redoks)
  • pH
  • przewodności
  • stężenia siarkowodoru
  • temperatury ścieków
  • temperatury powietrza w kolektorze

Armatura instalacyjna sond wykonana została ze stali nierdzewnej o gatunku 316L. Wypracowany w wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych kształt armatury zapewnia pełną ochronę przed zniszczeniem sond przez substancje i zanieczyszczenia stałe znajdujące się w ściekach. Jednocześnie kształt armatury i sposób montażu sond pomiarowych został zaprojektowany tak, że praktycznie wyeliminowane zostały sytuacje, w których zanieczyszczenia stałe, przemieszczające się wraz z płynącym ściekiem, ulegają zaczepieniu o elementy stacji. 

Dane techniczne 

Dane ogólne

Częstotliwość pomiarów oraz wysyłania danych: definiowana przez użytkownika w zakresie 1 min – 24 godziny 

Typ transmisji danych: GSM/GPRS 

Temperatura pracy rejestratora danych: -40 … +60°C 

Stopień ochrony rejestratora danych: obudowa z poliestru o klasie szczelności IP67 

Stopień ochrony czujników: IP67 / IP68 (w zależności od wybranych elementów pomiarowych) 

Zasilanie stacji pomiarowej: zasilanie bateryjne lub bezpośrednio z sieci 

pH 

Zakres pracy: pH 1-12 

Temperatura pracy: 0 … +40°C 

Potencjał redoks 

Zakres pracy: -1500 … +1500mV 

Temperatura pracy: 0 … +40°C 

Przewodność 

Zakres pracy: 5 μS/cm – 2000mS/cm 

Dokładność pomiaru: ±(5 μS/cm + 0,5% wartości mierzonej) 

Temperatura pracy: 0 … +40°C 

Stężenie siarkowodoru 

Zakres pomiarowy: 0 – 1500 ppm 

Rozdzielczość 0,15 ppb 

Dokładność pomiaru: 1 ppm 

Temperatura pracy: -40 … +60°C 

Temperatura powietrza 

Zakres pomiarowy: -40 … +60°C 

Dokładność pomiaru: ±0,1°C 

Temperatura pracy: -40 … +60°C 

Temperatura ścieku 

Pomiar temperatury ścieku jest zintegrowany w sondach do pomiaru pH, potencjału redoks oraz przewodności 

Zakres pomiarowy: -10 … +50°C 

Dokładność pomiaru: ±0,2°C 

Sprawdź również

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ