Wykrywanie zrzutów wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Fakt zrzutów wód opadowych do kanalizacji sanitarnej wykryliśmy w oparciu o pomiary z dwóch urządzeń. Pierwsze z nich to stacja do pomiarów opadów atmosferycznych, której precyzyjnie wskazania dostarczają nam informacji o tym kiedy i jak mocno pada. Drugie urządzenie to rejestrator poziomu zwierciadła wody lub ścieków AQUA LOGGER RDR, który został zainstalowany na przepompowni ścieków. Wykrycia dokonuje się na podstawie porównania ilości cykli pracy pompy w dniach deszczowych i bezdeszczowych. Ze względu na charakterystykę generowania ścieków przez gospodarstwa domowe, najlepiej analizować dane z pory nocnej.

Z wykresu wyraźnie wynika, że 1 kwietnia w godzinach wczesno porannych tj. 00:00 – 8:00 mieliśmy do czynienia z obfitym opadem deszczu o charakterze ciągłym. W ciągu wskazanych 8 godzin deszczomierz odnotował łączny opad wielkości 13 mm.

Na wykresie powyżej przedstawiony został poziom ścieków w zbiorniku przepompowni. Czas pomiaru jest analogiczny do czasu pomiaru opadu tj. od 1 kwietnia 00:00 do 4 kwietnia 24:00 (cztery pełne doby). Cztery prostokąty obrazują pracę przepompowni od godziny 00:00 do 8:00 w każdej z prezentowanych dób. Bardzo wyraźnie widać, że w czasie trwania opadu przepompownia zrealizowała kilka cykli pracy więcej w porównaniu do dwóch-trzech, które wykonuje w czasie gdy nie ma opadu. Porównując wykresy widzimy wyraźnie, że do monitorowanej przepompowni odprowadzane są zrzuty wody opadowej i roztopowej.

Znając ilość ścieków przepompowywanych podczas jednego cyklu, możemy w oparciu o zmierzony poziom opadu wyliczyć orientacyjny obszar z jakiego woda została odprowadzona do monitorowanego obiektu. Dzięki temu będziemy wiedzieć z jak dużym nadużyciem mamy do czynienia. Może to znacząco ułatwić nam jego wykrycie i likwidację. Będziemy też mogli oszacować czy problem stanowi istotne zagrożenie w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, którego poziom może przekroczyć możliwości zainstalowanej pompy w przepompowni ścieków.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ