Praktyczne wykorzystanie pomiarów opadu i poziomu wody w celu zabezpieczenia mieszkańców przed zalaniem

 

Poniżej pokazujemy dwa wykresy danych zebranych przez urządzenia pomiarowe w okresie od 31 marca od godziny 16:00 do 1 kwietnia do godziny 24:00 – łącznie 30 godzin. Pierwszym urządzeniem jest rejestrator danych AQUA LOGGER wyposażony w deszczomierz firmy Lambrecht. Drugie urządzenie to stacja monitorowania poziomu wody AQUA LOGGER RDR, która dokonuje pomiaru za pomocą sondy radarowej. Oba urządzenia są produkcji PM Ecology.

Na górnym wykresie przedstawione są dane z deszczomierza. Łączna wielkość odnotowanego opadu wyniosła 26 mm. Zaznaczony wyraźny spadek intensywności przypada między godziną 2:30 a 3:00.

Dolny wykres przedstawia poziom wysokości zwierciadła wody w kanale zamkniętym przeznaczonym do odprowadzania wód deszczowych.  Monitorowane miejsce znajduje się w pobliżu deszczomierza. Wyraźnie widać, że wzrost poziomu zwierciadła wody jest opóźniony w stosunku do intensywności opadów. Łatwo zauważyć, że wykres poziomu wody ma bardzo zbliżony kształt do wykresu opadów i jest w stosunku do niego przesunięty. Wielkość tego przesunięcia najlepiej obrazuje moment spadku intensywności opadu i wysokości zwierciadła wody. Różnica została zaznaczona na wykresie czerwoną strzałką i wynosi około 5 godzin. Wartość ta będzie krótsza lub dłuższa w zależności od intensywności opadów i charakterystyki zlewni.

 

Najważniejsze wnioski i spostrzeżenia:

  • Pomiar opadu pozwala z dużym wyprzedzeniem przewidzieć, że poziom wody przekroczy wartość krytyczną powodującą zagrożenie i szkody.

  • Dzięki takiej informacji wykonujemy działania zapobiegające stratom i zagrożeniom, które dopiero mogą wystąpić.

  • Do określenia wpływu intensywności i czasu trwania opadu na poziom zwierciadła wody niezbędne są dane pomiarowe obu tych parametrów.

  • W większości przypadków, koszt zakupu urządzeń pomiarowych zwraca się przy pierwszym zalaniu, któremu zapobiegnie ono po instalacji.

 

Więcej informacji i szczegóły dotyczące proponowanych rozwiązań znajdują się w załączniku poniżej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ