Jak liczyć ilość aktywacji przelewów burzowych? – Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pytania sektora WOD-KAN

 

W odcinku naszego bloga opublikowanym w październiku 2022r poinformowaliśmy Państwa, że zwrócimy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wyjaśnienie jak liczyć ilość załączeń przelewu burzowego, jeśli podczas jednego zjawiska opadowego przelew zadziała kilka razy. W tym odcinku publikujemy skany treści naszego zapytania oraz odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury wraz z naszym krótkim komentarzem.

Pełne omówienie problematyki i wątpliwości co do kalkulacji ilości aktywacji przelewów burzowych w oparciu o Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. zostało przedstawione przez nas właśnie w tym odcinku i jeśli ktoś z Państwa nie miał go okazji przeczytać to prosimy zrobić to przed dalszą lekturą tego tekstu. Odcinek znajduje się pod linkiem: https://www.pmecology.com/opomiarowanie-przelewow-burzowych/ .

W swojej odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa poinformował nas, że:

 • ww. rozporządzenie nie zawiera metodyki jak należy zliczać liczbę przelewów mając na względzie ilość zrzuconych ścieków, czy też przedział czasowy,
 • w opinii departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej regulacje z rozporządzenia należy czytać literalnie, tj. każdy zrzut ścieków z przelewu burzowego, niezależnie od interwału czasowego, czy też objętości zrzuconych ścieków należy uwzględniać przy obliczaniu średniej rocznej liczby zrzutów ścieków,
 • jednocześnie zwrócono uwagę, że w związku z polskim porządkiem prawnym przedstawiona opinia nie może być wiążąca dla innych podmiotów stosujących prawo. Zajęcie stanowiska w indywidualnej sprawie należy do organu, we właściwości którego, określonej przez przepisy prawa materialnego i formalnego, pozostaje podjęcie stosownego rozstrzygnięcia. Indywidualnej oceny końcowej może dokonać jedynie sąd powszechny.

Z punktu interesu firm sektora WOD-KAN istotny jest przede wszystkim pierwszy podpunkt. Nasza interpretacja zapisu, który dodatkowo zaznaczyliśmy na czerwono jest taka:

 • rozporządzenie absolutnie nie ma na celu, aby przedsiębiorstwa WOD-KAN monitorowały, szacowały a idąc dalej zajmowały się w jakikolwiek sposób problematyką ILOŚCI ścieków zrzucanych przez przelewy burzowe,
 • rozporządzenie absolutnie nie ma na celu, aby przedsiębiorstwa WOD-KAN monitorowały, szacowały a idąc dalej zajmowały się w jakikolwiek sposób problematyką CZASU DZIAŁANIA przelewów burzowych,
 • przedsiębiorstwa WOD-KAN mają tylko i wyłącznie skupić się na tym, aby średnioroczna ILOŚĆ ZRZUTÓW nie przekroczyła 10.

Ocenę poziomu zaawansowania merytorycznego rozporządzenia w tym zakresie pozostawiamy Państwu. Stosując zapisy z rozporządzenia literalnie, zrzut ścieków przez jednorazowe aktywowanie się przelewu burzowego w ilości 1 m3 należy traktować dokładnie tak samo jak zrzut 100.000 m3. Tak skutecznie rozporządzenie reguluje ilości substancji szczególnie szkodliwych jakie mogą dostawać się do środowiska wodnego.

Na podstawie przesłanej nam przez Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzi uważamy, że w chwili obecnej przelewy burzowe należy opomiarować tylko i wyłącznie względnie tanimi urządzeniami do pomiaru poziomu ścieku. To wykresami z takiego urządzenia posłużyliśmy się w odcinku bloga z października oraz wykresy z tego urządzenia zostały użyte do zaprezentowania naszej argumentacji w piśmie do Ministerstwa. Na podstawie odpowiedzi, twierdzimy, że opomiarowanie przelewów burzowych z użyciem znacząco droższych przepływomierzy jest obecnie zadaniem wykraczającym ponad obowiązki nakładane przez obowiązujące prawo na firmy sektora WOD-KAN.

Najistotniejsze zalety opomiarowania przelewu burzowego za pomocą automatycznego urządzenia do monitorowania poziomu ścieku to:

   1. Bardzo precyzyjne określenie poziomu do jakiego należałoby podnieść krawędź przelewu, aby ograniczyć ilość zrzutów do pożądanej ilości.
   2. Bardzo precyzyjne i absolutnie niepodważalne wyliczenie ilości załączeń przelewu burzowego w ciągu roku.
   3. W połączeniu z pomiarami z deszczomierza lub sieci deszczomierzy pozwala wyznaczyć charakterystykę opadu (intensywność, czas trwania), która aktywuje przelew. Daje to możliwość podejmowania działań, które w przypadku wystąpienia takiego opadu spowodują, że do aktywacji przepływu nie dojdzie. Takimi działaniami mogą być np. zmniejszenie przepływu na przepompowniach przed przelewem, wyprzedzające zwiększenie przepływu na przepompowni za przelewem, retencja kanałowa, itp.
   4. Po podjęciu zadań zapobiegawczych opisanych w punktach 2 i 3 powyżej, wskazania takiego urządzenia pozwalają ocenić ich skuteczność.

W przypadku chęci opomiarowania przez Państwa posiadanego przelewu burzowego prosimy o kontakt z nami. A teraz zachęcamy do lektury naszego pisma do Ministerstwa Infrastruktury oraz otrzymanej odpowiedzi, które znajdują się bezpośrednio pod tym tekstem.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ